Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid biedt rust, zekerheid en kansen. Zeker zakelijk gezien.

Voorspelbare omzet volgt uit goede inrichting en administratie van het commerciële proces. Als je weet hoe veel LinkedIn invites, netwerk lunches of warme introducties uiteindelijk leiden tot het gewenste aantal opdrachten kun je gaan sturen.
Wanneer ook van alle tussenliggende stappen in het acquisitieproces en de conversiepercentages bekend zijn kun je snel zien waar verbetering mogelijk is en bij welk deel van de propositie of klantgroepen de grootste kansen liggen. Mogelijk zelfs nog eerder dan je concurrenten.

En wat te denken van de waarde van de organisatie als geheel als de toekomstige omzet niet alleen een schatting is gebaseerd op de afgelopen jaren, maar met aanzienlijke zekerheid kan worden verwacht op basis van goed gemonitord en goed uitgevoerd acquisitieplan.

SIRA Consulting
Stibbe
Loyens Loeff
Ploum
Rabobank
Simmons & Simmons
Nederlandse Compliance Instituut
Jones Day