Intervisie voor advocaten

Intervisie is een zeer effectieve manier om oplossingen te vinden op praktische uitdagingen en dilemma's bij het doen van acquisitie.

De in de door Ruilmeesters georganiseerde intervisiesessies behandelde dilemma's worden door de deelnemers ingebracht en zijn bij voorkeur commercieel van aard.

Door deze intervisie worden dillema's en uitdagingen waar de deelnemers in praktijk tegenaan lopen verholpen. De kwaliteit en daarmee het succes en rendement van het contact met (potentiële) klanten wordt erdoor verhoogd.

Denk hierbij aan:

  • het managen van je portefeuille in drukke tijden
  • het acquireren van nieuwe cliënten
  • het genereren van meer werk bij bestaande relaties
  • het verdelen van commerciële verantwoordelijkheden over kantoorgenoten
  • het omgaan met weerstand tegen acquisitie binnen kantoor
  • het omgaan met te veeleisende en/of niet of slecht betalende cliënten
  • etc

Door deze segmentatie hebben de dilemma's altijd betrekking op het goed opbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) cliënten en is de kans maximaal dat elke deelnemer zowel baat heeft bij het bespreken van eigen dilemma's als bij het bespreken van dilemma's van andere deelnemers.

Arjaen Smits is naast trainer door de NOvA aangewezen als gecertificeerd gespreksleider. Voor deelname door advocaten aan de door Ruilmeesters georganiseerde intervisie sessies worden opleidingspunten verstrekt.

Om naar het overzicht van intervisie- en trainingsdata op open inschrijving te gaan:

Om een in-house intervisie sessie aan te vragen, klik hier: